Biznes

Codzienna praca w punktach ambulatoryjnych

Przychodnie i punkty ambulatoryjne coraz częściej korzystają z nowoczesnych rozwiązań, jakimi są programy do zarządzania placówkami. Każdego dnia w placówce pojawiają się dziesiątki pacjentów, oczekujących doraźnej pomocy i spotkania ze specjalistą. Jak radzą sobie pracownicy administracyjni placówek zdrowia?

Usprawnienie pracy przychodni

Podstawową czynnością w przychodniach każdego dnia jest rejestrowanie pacjentów – zarówno telefonicznie, internetowo czy bezpośrednio. Podczas rejestrowania tworzona jest na bieżąco lista pacjentów do danego specjalisty. Ścisłe trzymanie się listy pozwala na utrzymanie porządku w czasie przyjmowania wizyt. Wśród innych obowiązków rejestratorek jest aktualizacja kartotek pacjentów, tworzenie zapytań ofertowych związanych z zaopatrzeniem placówki, regularne wysyłanie zamówień na przybory medyczne. Administracja odpowiedzialna jest także za nadzorowanie kadr: tworzenie grafików na nadchodzące tygodnie oraz szukanie zastępstw w przypadku nagłego zwolnienia specjalisty.

Oprogramowanie dla placówek medycznych

Nowoczesne oprogramowanie dla przychodni pozwala na znaczne usprawnienie pracy i polepszenie obiegu dokumentów. Jak to możliwe? Oprogramowanie podzielone jest na moduły – najważniejszy dotyczy wirtualnych kart pacjentów, w których gromadzone są ich dane. W wirtualnych kartotekach znajduje się historia chorób pacjenta, metody leczenia, wypisane leki, skierowania. Konkretnych pacjentów można szukać poprzez wpisanie numeru PESEL, nazwiska. Ten rodzaj przechowywania danych jest znacznie poręczniejszy – nie wymaga przeszukiwania archiwum – wszystko jest pod ręką! Dzięki oprogramowaniu znacznie łatwiej zarządzać można kadrami – program pokazuje dostępność specjalistów danego dnia informując jednocześnie o zatwierdzonych urlopach czy zwolnieniach zdrowotnych. Program umożliwia też lepsze zarządzanie ofertą placówki.

Previous ArticleNext Article