Biznes

Zalety certyfikatu ISO 9001

ISO 9001 stanowi międzynarodową formę określającą wymagania, jakie winien spełniać system zarządzania jakością w danej organizacji. Mówiąc o zaletach czy też korzyściach z wdrożenia ów systemu, można podzielić je na dwa rodzaje. Korzyści wewnętrznych, pośród których znajdziemy:

 • wzrost zaangażowania pracowników względem obowiązków, jakie wykonują, biorąc pod uwagę wszystkie szczeble w organizacji,
 • podstawowe obszary działania organizacji zostają usystematyzowane,
 • zarówno przepływ informacji, jak i system decyzyjny zostaje usprawniony,
 • koszty działalności zostają obniżone,
 • zarządzanie procesami w organizacji pozwala zwiększyć różnorodność wytwarzania,
 • zostaje zwiększona wydajność pracy, a także rentowność organizacji,
 • uprawnienia i obowiązki komórek organizacyjnych zostają jasno i przejrzyście przedstawione,
 • zwiększa się skuteczność realizacji celów,
 • podniesiony zostaje poziom motywacji, co wpływa na doskonalenie funkcjonowania organizacji,
 • kształtuje się kultura jakości,
 • wzrasta skuteczność komunikacji wewnętrznej,
 • potrzeby poszczególnych komórek organizacyjnych zyskują na lepszej identyfikacji,
 • zachodzi lepsza możliwość zarządzania ryzykiem,
 • usprawnia się identyfikacja zagrożeń oraz ich skutków,
 • wprowadzone zostają systemy szkoleń, oceny pracowników oraz oceny skuteczności przeprowadzanych szkoleń.

Z kolei pośród korzyści zewnętrznych można wymienić:

 • zdecydowaną poprawę wizerunku danej organizacji. Przedsiębiorstwo zyskuje na odbiorze pośród innych, iż jest odpowiednio zarządzane oraz „uporządkowane”,
 • na rynkach krajowych, ale i zagranicznych, w oczach kontrahentów przedsiębiorstwo znacząco zyskuje, staje się bardziej wiarygodnym, a także zaufanym partnerem,
 • wzrasta konkurencyjność,
 • sposób potwierdzania i realizacji zamówień zostaje usystematyzowany,
 • zostaje znacząco poprawiona komunikacja,
 • wzrasta szybkość i efektywność reakcji względem sygnałów, które dochodzą z rynku,
 • przedsiębiorstwo może porównywać się z innymi organizacjami wykorzystując zakres analizy strategicznej karty wyników,
 • kontakt z otoczeniem organizacji zostaje także ułatwiony.

Należy wiedzieć, że po wdrożeniu systemu ISO 9001 do firmy, będzie konieczność wykonywania audytów wewnętrznych, które mają na celu sprawdzenie, czy przedsiębiorstwo spełnia wymogi Sytemu Zarządzania Jakością. Jednak audyt wewnętrzny ISO 9001 jest zawsze zapowiedziany i zaplanowany, a jego celem jest optymalizacja działań firmy i podniesie jakości usług.

Previous ArticleNext Article
ialdent.pl bratislava.com Kwietnik kubik w stylu loft z drewna i metalu