Ciekawe

W poszukiwaniu idealnej pracy za granicą

Zarobkowanie za granicą, szczególnie u naszych zachodnich sąsiadów, staje się coraz częściej dla nas metodą na zdobycie nowych doświadczeń zawodowych, naukę. Decydując się na emigrację zarobkową warto zastanowić się nad tym jakie możliwości i zadania staną przed nami w momencie przeprowadzki. To szczególnie ważne, kiedy w kraju zostawiamy rodzinę!

Dlaczego podejmujemy pracę poza granicami naszego kraju?

Jednym z najczęściej podnoszonych argumentów jest oczywiście wypłata – znacznie wyższe zarobki pozwolą nam na podniesienie naszej stopy życiowe, ale i dadzą większą motywację do pracy. Zagraniczni pracodawcy chętnie oferują wyższe pensje, szczególnie specjalistom. Ich umiejętności są wysoko cenione. Poza wysokim uposażeniem pracownicy podkreślają możliwość korzystania z licznych szkoleń, kursów, delegacji – to szansa na podnoszenie kwalifikacji i uczenie się nowych rzeczy.

Zasiłek na dziecko rodzica pracującego w Niemczech

Podejmując się pracy w Niemczech możemy wnioskować o zasiłek rodzinny jakim jest Kindergeld. Są to comiesięczne kwoty przeznaczone na dzieci do 18 roku życia lub dzieci uczące się do 26 roku życia. Chcąc wnioskować o Kindergeld warto zrobić po przed upływem 183 dni od momentu podpisania umowy o pracę z zagranicznym pracodawcą. Da nam to możliwość otrzymania zasiłku również za pierwsze miesiące pracy.

Jak wygląda stosunek Kindergeld a 500+? Wiele osób pracujących za granicą nie jest świadomych, że oba te świadczenia mogą być nam należne w jednym czasie! O tym, które z państw ma pierwszeństwo w wypłacaniu świadczenia decyduje urząd wojewódzki na podstawie ogólnej sytuacji rodzinnej. Jeśli Niemcy zostaną wskazane jako kraj pierwszeństwa  to automatycznie otrzymujemy odmowę przyznania 500+. Jeśli krajem pierwszeństwa jest Polska do świadczenia 500+ zostaje przyznany dodatek dyferencyjny, który stanowi dopłatę do wysokości Kindergeld.

Previous ArticleNext Article