Zdrowie i Uroda

OZNAKOWANIE PRODUKTÓW LECZNICZYCH I SUPLEMENTÓW DIETY

Prawidłowe oznakowanie dwóch powyższych grup produktów w świetle prawa jest niezwykle istotne i absolutnie nie można tego bagatelizować. Zarówno suplementy diety jak i lekarstwa podlegają odpowiednim regulacjom prawnym również w zakresie informacji zamieszczanych na opakowaniach. Producenci suplementów https://slim-vit.pl, stają więc przed trudnym zadaniem, zanim zdecydują się zaprezentować swój produkt szerszej grupie potencjalnych konsumentów: https://slim-vit.pl/new-look-bust-up-duo-original. Istnieją znaczące różnice w oznakowaniu opakowania produktu leczniczego i suplementu diety.

 

PRODUKT LECZNICZY

            Przede wszystkim istotna jest kolejność zamieszczanych informacji na opakowaniu zewnętrznym bądź opakowaniu bezpośrednim w momencie, gdy nie występuje opakowanie zewnętrzne. W odpowiedniej kolejności zawieramy następujące informacje:

 1. Nazwa produktu leczniczego wraz z nazwą powszechną zastosowanej substancji czynnej, a w momencie gdy preparat leczniczy posiada dwie lub więcej substancji czynnych konieczne jest podanie nazwy powszechne stosowanych tych substancji i oddziela się je znakiem „+”.
 2. Moc produktu leczniczego, a jeśli lekarstwo zawiera więcej niż jedną substancję czynną podajemy moc produktu w przeliczeniu na każdą z zastosowanych substancji i oddzielamy je znakiem „+”.
 3. Określenie postaci farmaceutycznej – czy produkt występuje w postaci tabletek lub w formie płynnej.
 4. Zawarcie informacji dla jakiej grupy konsumentów przeznaczony jest produkt + dzieci, dorosłych czy niemowląt.
 5. Charakterystyka opakowania z określeniem jego wielkości, podaniem masy, objętości oraz liczby jednostek dawkowania produktu leczniczego.

Na opakowaniu przeważnie umieszcza się rozpiskę z substancjami pomocniczymi, które dany preparat zawiera, informację o sposobie stosowania oraz dawkowanie. Ważne również, aby na opakowaniu zawarte były ostrzeżenia o przechowywaniu w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Dodatkowo zamieszczane są informacje dotyczące specjalnych środków ostrożności, jakie należy zachować podczas usuwania pozostałości po nieużytym lekarstwie. Zamieszczane są również informacje takie jak: nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego, numer pozwolenia do dopuszczenia do obrotu, numer serii i instrukcja użycia o ile produkt wydawany jest bez przepisu lekarza.

 

SUPLEMENT DIETY

            Suplementy diety w przeciwieństwie do lekarstw nie są obarczone taką ilością wymagań dotyczącymi sposobu oznakowania, a w ich przypadku na opakowaniu wymagane są następujące informacje:

 1. Określenie „suplement diety”
 2. Nazwy kategorii składników odżywczych oraz substancji charakteryzujących dany produkt wraz z wskazaniem ich właściwości
 3. Porcję produktu zalecaną do spożycia w ciągu dnia
 4. Ostrzeżenie dotyczące nieprzekraczania ilości zalecanej do spożycia w ciągu dnia
 5. Informację, że suplement diety nie może stanowić zamiennika zróżnicowanej diety
 6. Informacje, iż suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci

W odniesieniu do suplementów diety, istotne jest, aby umieścić informację o zawartości witamin i składników mineralnych oraz innych substancji odżywczych lub wykazujących taki charakter, a także inny efekt fizjologiczny obecny w suplemencie diety, który przedstawiony jest w postaci liczbowej. Informację o zawartości witamin bądź składników mineralnych podajemy również w procentach w stosunku do zalecanego dziennego spożycia.

Previous ArticleNext Article