Biznes

Co warto wiedzieć o ochronie swoich znaków?

Zarejestrowany znak towarowy jest chroniony prawem i pozwala ci uzyskać praktyczny monopol na jego zastosowanie.

Warto pamiętać, że inne sposoby ochrony mają swojego rodzaju ograniczenia – na przykład czasowe, wiążą się z różnymi umowami które można wycofać, często nie są prawem własnościowym, które można licencjonować lub sprzedać. Często po prostu kapitał decyduje o tym jaka forma ochrony się opłaca.

 

Rejestracja znaków towarowych jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na prawną ochronę mienia. Pozwala skutecznie ograniczyć działalność konkurencji, wstrzymać i działania promocyjne nadany zastrzeżony znak, ograniczyć handel wykorzystywanie haseł reklamowych czy logotypów.

Podkreślamy że sprawy toczące się w obrębie prawa patentowego są reguły rozwiązywane szybko, chyba że dochodzi do konfliktu dwóch podobnie zarejestrowanych znaków.

 

Ochronę znaku towarowego należy zadbać odpowiednio wcześnie, zanim konkurencja z węższy potencjał danego produktu i sama postara się o rejestrację. Pamiętajmy, że już wniesienie wniosku do Urzędu może wiązać się z otrzymaniem ochrony. Podmiot w filmach które zrobią to jako drugie, nie otrzymają tych praw. Wyjątkiem jest oczywiście sytuacja gdy rejestracja pierwszego znaku się nie powiedzie.

Ochrona znaku towarowego może obejmować różne kraje – całą Unię Europejską, Polskę lub inne wybrane kraje świata. Ochrona znaku towarowego może być przedłużana na kolejne okresy 10 lat. Najstarsze znaki towarowe rejestrowano już ponad 150 lat temu!

 

Na koniec chcemy dodać że ochrona znaków towarowych jest dość skomplikowanym procesem wymagającym rejestracji. Dlatego warto tutaj zwrócić się do rzeczników patentowych. Oczywiście zarówno z rocznicy jak i urząd Patentowy wymagają opłacenia swojego zaangażowania, nie myj firmy które z tego z powodzeniem korzystają znają wartość chroniony przez ciebie znaków. Nie bez powodu jest już na świecie tak wiele.

Previous ArticleNext Article