Biznes

Aglomeracja śląska – teren przyjazny inwestycjom

Optymalizacja kosztów przy prowadzeniu firmy to wyzwanie każdego przedsiębiorcy i jego kadry zarządzającej. Strategiczne myślenie już na etapie planowania to skuteczna metoda. Warto wybrać dobrze w momencie, kiedy decydować będziemy o lokalizacji naszej inwestycji. W takich okolicznościach region aglomeracji śląskiej zdradza szereg zalet.

Po pierwsze: cena

Działki komercyjne na Śląsku nie należą – w skali kraju – do najdroższych. Oczywiście cena to nie jedyna ich zaleta, o czym bardziej szczegółowo jednak nieco później. Trzeba sobie jednak zdawać sprawę z tego, że skuteczne dostosowanie i ograniczenie kosztów na starcie pozwoli na przesunięcie ich w inny rejon inwestycji – technologię czy wyposażenie.
Biorąc pod uwagę bliskość granic – południowej oraz zachodniej – ceny te wydają się jeszcze bardziej atrakcyjne. W porównaniu z innymi regionami, charakteryzującymi się podobnymi atutami, koszt inwestycji na terenie aglomeracji śląskiej jest rzeczywiście wyjątkowo rozsądny. Tutejsi włodarze stawiają na rozwój, stąd też niezależnie od dokładnej lokalizacji, wielkości działki czy warunków naturalnych, stosunek jakości do ceny będzie zawsze bardzo interesujący.

Po drugie: infrastruktura i komunikacja

Aglomeracja śląska to teren świetnie skomunikowany, nie tylko ze wspomnianą już zagranicą, ale też resztą kraju. Gęsta sieć drogowa oraz kolejowa pozwala na szybki przepływ kapitału ludzkiego oraz towarów. W tych okolicznościach wybór działki komercyjnej w regionie staje się biznesowo jeszcze bardziej uzasadniony.
Bogate zaplecze infrastrukturalne stanowi odpowiednie zabezpieczenie dla miejscowych przedsiębiorstw. Zarówno w zakresie bieżącej eksploatacji, jak i wymiany handlowej, tutejsze działki będą bez wątpienia dla firm atutem, a nie obciążeniem. Tym bardziej, że w warunkach takich łatwiej jest znaleźć solidnego fachowca i pracownika.

Po trzecie: perspektywy

Szacuje się, że w najbliższych latach znaczenie ekonomiczne województwa śląskiego będzie jeszcze rosnąć. Składa się na to kilka czynników, z podnoszącym się potencjałem ludzkim na czele. Co za tym idzie, zwyżkować będzie również wartość tutejszych działek komercyjnych.
Bez dobrych warunków nie ma dobrych wyników. O zasadzie tej wie każdy doświadczony przedsiębiorca i inwestor. Działki komercyjne na terenie aglomeracji śląskiej stwarzają duże możliwości – niezależnie od charakteru uruchamianego czy prowadzonego biznesu.
Artykuł powstał we współpracy z GTB Invest

Previous ArticleNext Article