Technologia

Zbiorniki magazynowe

Zbiorniki magazynowe
W wielu branżach przemysłowych, spożywczych, farmaceutycznych, browarniczych, mleczarskich oraz winiarskich należy składować różne substancje. W tym celu wykorzystuje się wszelakie zbiorniki magazynowe.

Zbiorniki magazynowe

Zazwyczaj w kształcie cylindra o osi pionowej, z płaskim dnem i pokrywą. Należy je ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni np. płycie fundamentowej.

Gdzie można je ustawić

To, czy zbiorniki magazynowe można ustawić na zewnątrz czy wewnątrz pomieszczenia, zależne jest od tworzywa z jakiego są one wykonany.

Zbiorniki jednopłaszczowe

W zależności od składowanych w nim mediów są różne sposoby jego ustawienia. Jeśli będą to substancje żrące, trujące lub zagrażające środowisku, należy ustawić go w wannie, aby w razie wycieku ciecz nie przedostała się do otoczenia.

Zbiorniki dwupłaszczowe

Jest to specyficzny rodzaj zbiorników, które w porównaniu do jednopłaszczowych nie wymagają ustawiania ich w wannie. Spowodowane jest to ich innowacyjną budową układu składającego się z ściany wewnętrznej pełniącej rolę zbiornika oraz płaszcza zewnętrznego, który zastępuje wannę lub inne zalecane, ale kosztowne urządzenia. Dzięki takiej konstrukcji w razie awarii nie ma możliwości rozlania się cieczy mogącej spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia oraz środowiska naturalnego.

Previous ArticleNext Article