Dom i Wnętrze

Studia na inżynierii budownictwa

Na dzisiejszym rynku pracy istnieje wiele niezapełnionych nisz związanych z absolwentami kierunków technicznych. Z tego powodu politechniki cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Jednym ze szczególnie popularnych kierunków jest inżynieria budownictwa. Czego można nauczyć się na tych studiach i gdzie znajdziemy po nich pracę?

Inżynier czy architekt?

Wykształcenie inżyniera budownictwa i architekta nie jest tożsame. W największym uproszczeniu: architekt dba o to, jak wyglądają budynki. Osoby te zwykle mają dobry zmysł artystyczny i poczucie estetyki.
Inżynier budownictwa natomiast dba przede wszystkim o to, aby budynek był stabilny, spełniał wszystkie wymagania techniczne i kryteria bezpieczeństwa.

Praktyczna wiedza

W trakcie studiów inżynierskich można zdobyć przede wszystkim praktyczną wiedzę z zakresu budownictwa. Studentowi pojęcia takie jak krokwie dachowe czy dwuteowniki nie są obce.
Ponadto, w trakcie studiów odbywają się także praktyki, dzięki którym studenci mogą sprawdzić, jak w rzeczywistości wygląda praca na budowie.

Czy potrzebna jest matematyka?

Jak w przypadku większości kierunków technicznych, w programie tych studiów znajdują się przedmioty związane z matematyką. Jednak nie jest ona głównym przedmiotem zainteresowania studentów.
Przedmioty matematyczne odbywają się głównie na pierwszych latach studiów, kiedy zdobywana wiedza ma jeszcze dość ogólny charakter.

Gdzie można pracować?

Absolwent inżynierii budownictwa może pracować na wielu różnych stanowiskach. Jeśli podoba nam się praca na budowie, możemy zostać jej kierownikami. Naszym zadaniem będzie koordynowanie wszystkich podwykonawców, dobór ekip, które zajmą się poszczególnymi etapami budowy oraz prowadzenie dokumentacji.
Ciekawym zawodem dla kreatywnych osób jest także projektant konstrukcji budowlanych. Współpracuje on z architektem, szukając właściwych materiałów do wykonania budowli oraz dbając o to, aby budynek spełniał wszystkie normy.
To nie jedyne drogi zawodowe absolwenta budownictwa. Osoby, które są szczególnie zainteresowane prawem budowlanym mogą wybrać karierę inspektora nadzoru. Natomiast ci, którzy mają zdolności pedagogiczne, mogą podjąć pracę nauczyciela w technikum budowlanym.
Studia na inżynierii budownictwa dają absolwentom wiele praktycznej wiedzy i umiejętności. Jeśli umieją oni z nich skorzystać, mogą podjąć działalność w wielu gałęziach przemysłu budowlanego. Nie są im obce nawet tak egzotycznie brzmiące pojęcia jak dwuteowniki. Natomiast zakończenie pracy nad dużą inwestycją przynosi bardzo wiele satysfakcji zawodowej.
Artykuł przygotowany we współpracy z hurtownią Stali EuroMixStal

Previous ArticleNext Article