Ciekawe

Jakie są skutki użycia gazu pieprzowego?

Gaz pieprzowy to roztwór kapsaicyny będący ratunkiem w niebezpiecznej sytuacji. Jakie są konsekwencje użycia gazu pieprzowego? Jak gaz może wpłynąć na zdrowie człowieka?

Skutki użycia gazu

Reakcja ludzkiego organizmu na gaz pieprzowy jest zależna od stężenia kapsaicyny, na którą składa się gaz. Kapsaicyna to substancja wywołująca podrażnienie śluzówki oka, łzawienie oczu, silne pieczenie skóry oraz trudności z oddychaniem. Moc kapsaicyny można zmierzyć w skali Scoville’a (SHU), której to skala wyznacza, jak mocne uczucie ostrości wywołuje dany produkt. SHU kapsaicyny zawartej w gazach obronnych wynosi aż do 5 000 000. Dla zobrazowania siły roztworu kapsaicyny, inne produkty takie jak pieprz cayenne i tabasco są pozostawione daleko w tyle, a ich moc to odpowiednio ok. 50000 i 2500 SHU. Jeden z rodzajów ręcznych miotaczy gazu, jakim jest gaz na psy, zawiera mniejsze stężenie kapsaicyny, ponieważ zwierzęta są szczególnie wrażliwe na tę substancję. Nie powoduje to jednak zmniejszenia skuteczności środka, a zwiększa bezpieczeństwo i nie wywołuje trwałych obrażeń u zwierząt. Potraktowanie człowieka gazem powoduje całkowitą dezorientację i wyłącza jego zdolność do dalszego ataku. Reasumując, gaz pieprzowy stanowi bardzo dobry środek samoobrony.

Czy gaz pieprzowy jest bezpieczny dla zdrowia?

Gaz pieprzowy jest narzędziem samoobrony, którego celem w żadnym wypadku nie jest sprawienie komukolwiek krzywdy lub wywołanie zagrożenia życia. Bezpieczny gaz ma z zasady być użyty podczas obrony koniecznej i zdezorientować sprawcę napaści, umożliwiając tym samym ucieczkę ofierze ataku. Gazy pieprzowe są bezpieczne dla zdrowia i nie wywołują długotrwałych konsekwencji zdrowotnych, a tym bardziej nie stanowią zagrożenia dla życia ludzkiego.
Działanie kapsaicyny zaczyna się dopiero po kilku sekundach od wystrzelenia ładunku z gazem obronnym. Należy więc zachować szczególną ostrożność w kontakcie z agresorem podczas pierwszych chwil po zastosowaniu gazu. W wyniku narastających emocji i adrenaliny napastnik tuż po opryskaniu go ręcznym miotaczem gazu pieprzowego może być w stanie wykonać kolejny atak. Gaz jednak nie bez powodu jest najczęściej kupowanym narzędziem samoobrony i działa nawet na bandytów pod wpływem substancji psychoaktywnych i alkoholu.

Previous ArticleNext Article