Ciekawe

Jak prowadzić kantor stacjonarny?

Właściciele tradycyjnych kantorów po zgłoszeniu założenia działalności gospodarczej, muszą wykonać czynności niezbędne do funkcjonowania lokalu, to znaczy odpowiednio przygotować siedzibę firmy do świadczenia profesjonalnych usług.

Zwróć uwagę na…

1. miejsce prowadzenia działalności – Rozporządzenie Ministra Finansów określa, że lokal przeznaczony na działalność kantorowa musi spełniać odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne, niezbędne do bezpiecznego i prawidłowego wykonywania czynności kupna i sprzedaży walut. Niezbędne więc jest:

  • oznaczenie kantoru na zewnątrz tabliczką „KANTOR” wraz z adresem i godzinami otwarcia;
  • umieszczenie wewnątrz tablicy przedstawiającej wykaz skupowanych i sprzedawanych walut wraz z podaniem
  • obowiązujących cen oraz informacji o wydawaniu dowodów kupna i sprzedaży na okaziciela lub imiennie;

2. w pomieszczeniu powinna się także znaleźć informacja, że wartość kupna i sprzedaży zagranicznych środków płatniczych nie może przekroczyć jednorazowa równowartości dwudziestu tysięcy euro;
3. w siedzibie nie powinno także, zabraknąć rejestru sprzedanych i kupionych walut oraz formularzy druków potwierdzających dokonanie transakcji.
Dowiedz się więcej: kantor online – ekantor.pl.

Previous ArticleNext Article