Technologia

Czym jest ochrona odgromowa?

ochrona odgromowa
Ochrona odgromowa jest to ogół środków, które ochraniają obiekty przed pośrednimi i bezpośrednimi skutkami działania wyładowań atmosferycznych. W artykule zostało przytoczone, jak to wygląda w praktyce.
Do środków ochrony odgromowej zaliczamy:
• odstępy izolacyjne,
• wyrównywanie potencjału,
• ochronniki przepięciowe,
• ekranowanie.

Ochrona odgromowa – kontrola

Kontrolując urządzenia piorunochronne należy ustalić trzy następujące fakty:
• Czy obiekt należy do grupy obiektów, które muszą być bezwzględnie objęte ochroną odgromową?
• Czy obiekt (mimo kwalifikacji w grupie obiektów bezwzględnie objętych ochroną odgromową) znajduje się w otoczeniu innych obiektów o podobnej specyfice? Jeżeli tak, być może ochrona odgromowa nie będzie konieczna.
Aby ustalić jakie urządzenie piorunochronne musi zostać zastosowane, konieczne jest dokładne sprawdzenie metryki urządzenia piorunochronnego, której wzór znajduje się w Polskiej Normie PN-86/E-05003/0. ,,Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne”
Poniżej znajduje się film instruktażowy, który przedstawia zewnętrzna ochronę odgromową budynków mieszkalnych:

 

Previous ArticleNext Article
poken.pl https://chuck.com.pl/funkcjonalnosc-spotyka-design-hokery-do-kuchni-i-sekret-idealnego-wnetrza/ Industrialna półka typu loft do łazienki