Ciekawe

Czy można zaciągnąć pożyczkę gotówkową bez historii kredytowej lub stałego zatrudnienia?

Czym jest pożyczka gotówkowa?

Pożyczka gotówkowa może być dobrym sposobem na sfinansowanie zarówno pilnych, niespodziewanych wydatków, jak i przedsięwzięć od dawna planowanych. Pożyczkę gotówkową znajdziemy bez problemu w ofercie większości banków. Czy jednak można ją zaciągnąć bez historii kredytowej i stałego zatrudnienia?

Polacy chętnie pożyczają pieniądze zarówno na bieżące wydatki, jak i na przedsięwzięcia od dawna planowane (np. remont, zakup samochodu, wakacje). Banki oferują różne produkty kredytowe i pożyczkowe. Jednym z popularniejszych jest pożyczka gotówkowa. W tym artykule wyjaśnimy, czy brak historii kredytowej jest poważną przeszkodą w zaciągnięciu takiej pożyczki i czy można pożyczyć pieniądze bez stałego zatrudnienia.  

Na początek należy wyjaśnić, czym jest pożyczka gotówkowa i czym różni się od kredytu gotówkowego. Pożyczka jest uregulowana w Kodeksie cywilnym, natomiast kredyt gotówkowy w ustawie Prawo bankowe. Oba produkty oferują banki. W przypadku pożyczki gotówkowej formalności mogą okazać się mniej skomplikowane niż przy kredycie gotówkowym.

– Pożyczkę gotówkową można zaciągnąć na dowolny cel. Nie trzeba wyjaśniać, na co zostaną przeznaczone pieniądze. Takie pożyczki są bardzo popularne wśród konsumentów – zauważa ekspert banku Pekao. – W naszym banku mamy szeroki wachlarz pożyczek gotówkowych, dostosowanych do różnych potrzeb. Jedną z nich jest pożyczka na duże plany1, dzięki której można pożyczyć od 1 do 250 tys. zł nawet na 36 miesięcy na dowolny cel – dodaje ekspert.

Czym jest historia kredytowa?

Aby sprawdzić, czy pożyczkę gotówkową można zaciągnąć bez historii kredytowej, należy najpierw wyjaśnić, czym w ogóle jest taka historia. Historia kredytowa to dane zgromadzone na temat kredytów i pożyczek konsumenta, które zostały już spłacone lub które są w trakcie spłacania. Taka historia zawiera zarówno informacje pozytywne, jak i negatywne. Najważniejsza informacja dotyczy tego, czy raty były lub są regulowane terminowo. Wgląd w historię kredytową pomaga bankom ocenić, jakie jest ryzyko związane z pożyczeniem pieniędzy danemu klientowi. Pozytywna historia kredytowa ułatwia zaciągnięcie pożyczki, a negatywna może to utrudnić lub wręcz uniemożliwić.

Czy możliwa jest pożyczka gotówkowa bez historii kredytowej?

Historia kredytowa ułatwia bankowi ocenę wiarygodności klienta i podjęcie decyzji o przyznaniu pożyczki gotówkowej. Brak takiej historii to utrudnienie. Należy jednak jasno napisać, że brak historii kredytowej nie wyklucza możliwości otrzymania pożyczki gotówkowej. Wszystko zależy tak naprawdę od tego, jakie są dochody konsumenta i jego zobowiązania oraz jaką kwotę chce pożyczyć i jak wysokie raty miesięczne trzeba będzie płacić.

Jeśli konsument ma odpowiednią zdolność kredytową, brak historii kredytowej nie powinien być istotną przeszkodą w pożyczeniu pieniędzy. Warto pamiętać, że informacje o spłaconych kredytach lub pożyczkach i tak są przechowywane tylko przez 5 lat przez BIK albo do czasu cofnięcia zgody przez kredytobiorcę (w przypadku pozytywnych informacji).

Czym jest stałe zatrudnienie?

Kolejną ważną kwestią przy analizowaniu sytuacji osoby wnioskującej o pożyczkę gotówkową jest jej sytuacja związana ze źródłem dochodu. To kluczowa informacja, ponieważ wpływa na przyszłą zdolność pożyczkobiorcy do spłaty jego zobowiązania. Osoby bez żadnego dochodu nie mają szansy pożyczyć pieniędzy w banku. To samo dotyczy osób, które otrzymują dochód z nieudokumentowanych źródeł.

Dla banków najwiarygodniejszy jest pożyczkobiorca, który ma stałe zatrudnienie, a więc otrzymuje regularne wynagrodzenie. Co rozumie się przez termin „stałe zatrudnienie”? Najczęściej chodzi tu o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Brak takiej umowy nie zamyka jednak wcale możliwości zaciągnięcia pożyczki gotówkowej.

Jakie formy zatrudnienia akceptuje bank?

Brak stałego zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony nie jest wcale obecnie przeszkodą do pożyczenia pieniędzy w banku. Instytucje finansowe akceptują bowiem różne formy zatrudnienia. Wszystko zależy oczywiście od indywidualnej oceny konkretnego konsumenta i jego sytuacji finansowej. W przypadku umowy o pracę na czas określony zwykle spłata zobowiązania powinna zakończyć się przed końcem okresu zatrudnienia. Banki akceptują także umowy cywilnoprawne (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło), jeśli są zawierane regularnie i mają ciągłość.

Niestety, niektóre rodzaje dochodów nie są akceptowane przez bank. Można tu wymienić m.in. alimenty, stypendia, różnego rodzaju zasiłki (np. dla bezrobotnych, opiekuńcze), dodatki mieszkaniowe, diety na delegacje, ryczałt na samochód itp.

Nie ma poważnych przeszkód, żeby zaciągnąć pożyczkę gotówkową bez historii kredytowej. Wszystko zależy bowiem od oceny zdolności kredytowej konkretnego konsumenta. Coraz częściej banki nie wymagają także stałego zatrudnienia i akceptują różne jego formy. Ważne jednak, żeby dochody były regularne, udokumentowane i w odpowiedniej wysokości.

RRSO – rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,90% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 4737 zł, pożyczka zaciągnięta na 17 miesięcy, oprocentowanie zmienne 9,49% w stosunku rocznym, całkowity koszt pożyczki 344,21 zł (w tym: odsetki 344,21 zł), całkowita kwota do zapłaty 5081,21 zł, płatna w 16 ratach miesięcznych po 298,90 zł, 17. rata wyrównująca 298,81 zł. Kwota udostępniana pożyczkobiorcy 4737 zł. Kalkulacja została podana na podstawie przykładu reprezentatywnego wg stanu na 28.04.2022 r. Pożyczkodawcą jest Bank Pekao S.A. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu pożyczki po dokonaniu oceny zdolności kredytowej.

Previous ArticleNext Article