Technologia

Czym jest ochrona odgromowa?

ochrona odgromowa

Ochrona odgromowa jest to ogół środków, które ochraniają obiekty przed pośrednimi i bezpośrednimi skutkami działania wyładowań atmosferycznych. W artykule zostało przytoczone, jak to wygląda w praktyce.

Do środków ochrony odgromowej zaliczamy:
• odstępy izolacyjne,
• wyrównywanie potencjału,
• ochronniki przepięciowe,
• ekranowanie.

Ochrona odgromowa – kontrola

Kontrolując urządzenia piorunochronne należy ustalić trzy następujące fakty:

• Czy obiekt należy do grupy obiektów, które muszą być bezwzględnie objęte ochroną odgromową?
• Czy obiekt (mimo kwalifikacji w grupie obiektów bezwzględnie objętych ochroną odgromową) znajduje się w otoczeniu innych obiektów o podobnej specyfice? Jeżeli tak, być może ochrona odgromowa nie będzie konieczna.

Aby ustalić jakie urządzenie piorunochronne musi zostać zastosowane, konieczne jest dokładne sprawdzenie metryki urządzenia piorunochronnego, której wzór znajduje się w Polskiej Normie PN-86/E-05003/0. ,,Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne”

Poniżej znajduje się film instruktażowy, który przedstawia zewnętrzna ochronę odgromową budynków mieszkalnych:

 

Previous ArticleNext Article