Ciekawe

Gdzie wykorzystuje się czujniki nacisku?

Tensometry, czyli czujniki nacisku to elementy konstrukcyjne stosowane w większości urządzeń przemysłowych oraz tych wykorzystywanych na co dzień, na przykład w gospodarstwach domowych. Zadaniem tensometrów jest dokonywanie pomiarów fizycznych, na przykład: wagi, naprężeń, sił ściskających, a w połączeniu z innymi urządzeniami także pomiaru ciśnienia oraz przyspieszenia.

Jak działa czujnik nacisku?

Zasada działania tensometru oparta jest na pomiarze sił naprężenia, które działając na układ doprowadzają do jego odkształcenia. Istotne jest tutaj założenie, że taką samą wartość odkształceń mają zarówno materiały, z których czujnik jest wykonany, jak i materiał użyty do produkcji całego układu, w którym czujnik nacisku został zamontowany.

W urządzeniach przemysłowych i domowych najczęściej wykorzystywane są czujniki oporowe. W konstrukcji czujnika oporowego najważniejszym elementem jest drut, w którym dochodzi do zmian wartości oporu elektrycznego wraz ze zmianą długości drutu. Druty wykonane z wysokiej jakości metali mocowane są w układach przy pomocy klejów lub folii. Istotne jest przy tym zachowanie szczelności układu.

Czujniki mierzące nacisk to najważniejsze tego rodzaju urządzenia wykorzystywane przez człowieka, ale istnieje wiele innych urządzeń służących do pomiarów fizycznych. Więcej na ten temat można dowiedzieć się z informacji umieszczonej na stronie sensor24h.pl przez czołowego producenta tego rodzaju urządzeń.

W jakich urządzeniach wykorzystuje się czujniki nacisku?

Przedstawione na stronie sensor24h.pl czujniki wykorzystuje się między innymi:

• Na liniach produkcyjnych w przemyśle;

• Do pomiarów wagi na platformach najazdowych;

• W wagach elektronicznych laboratoryjnych, sklepowych, montowanych w domowych sprzętach AGD.

Tensometry dbają także o nasze bezpieczeństwo. Można je stosować w urządzeniach alarmowych chroniących mienie oraz w fabrycznych systemach zabezpieczających osoby pracujące przy taśmach. W tym drugim przypadku stała kontrola naprężeń pozwala na zatrzymanie urządzeń w przypadku ponadnormatywnego wzrostu ich wartości.

Jak działają czujniki tensometryczne w wagach?

Wagi to urządzenia, w których najczęściej montowane są czujniki nacisku. Aby urządzenie dokonywało dokładnych pomiarów montuje się w nim układy czujników, najczęściej w postaci mostów.

Podczas ważenia wykorzystuje się fizyczną zależność między siłą i masą przy uwzględnieniu wartości przyspieszenia ziemskiego. I nie ma znaczenia, czy czujnik nacisku pracuje w bardzo dokładnej wadze laboratoryjnej, czy na platformie najazdowej ważącej ciężarówki – zawsze działają te same prawa fizyczne.

Do produkcji nowoczesnych, automatycznych urządzeń z czujnikami nacisku potrzebne są produkty wysokiej jakości, które mają następujące cechy:

– małe wymiary, niską wagę;

– wysoką czułość oraz dokładność pomiarów;
– odporność na drgania, wstrząsy i inne oddziaływania mechaniczne;
– odporność na skrajne wartości temperatur i ciśnienia;
– możliwość montowania na powierzchniach zakrzywionych.

Więcej informacji znajdziesz na stronie czujnik nacisku.

Previous ArticleNext Article