Ciekawe

Czujniki laserowe – rola w automatyce przemysłowej

Współcześnie perfekcyjny pomiar różnych wielkości jest podstawą do prawidłowego funkcjonowania aplikacji z zakresu automatyki przemysłowej. Rola czujników jest więc nieoceniona. Czujniki laserowe są precyzyjne, pozwalają na wykrycie małych obiektów. Ponadto są kompaktowe.
To wszystko sprawiło, że dziś te mierniki są elementami automatyki, bez których ciężko wyobrazić sobie dalszą pracę.

Rola czujników w automatyce przemysłowej

Detektory laserowe mierzą wartości rzeczywiste i przesyłają otrzymane wyniki do dalszej analizy i przetwarzania. Są połączeniem między przetwarzaniem danych a światem. Dzięki temu stały się tak istotnym elementem w układach pomiarowych. Czujniki laserowe wykorzystywane są przy procesie cyfryzacji i modernizacji produkcyjnej, gdyż posiadają funkcję gromadzenia danych.

Czujniki laserowe – rodzaje

Na szeroką skalę wykorzystywane są czujniki optyczne, tak zwane fotoelektryczne. Dzięki nim z łatwością można wykryć obecność obiektu i jego cechy. W przemyśle należy wyróżnić kilka typów takich czujników. Na szczególną uwagę zasługują czujniki optyczne, gdzie obiekty wykrywane są dzięki zastosowaniu bariery między nadajnikiem i odbiornikiem. Oczywiście w zależności od typu czujnika laserowego pracują one z różnymi wiązkami światła. Te odbiciowe maksymalnie pracują z odległości 2 m. Najdłuższą odległość detekcji mają czujniki laserowe, których zakres działania to nawet 100 m.

Czujniki laserowe – precyzja i szybkość

Przewaga czujników laserowych nad innymi polega na tym, iż pozwalają one w sposób precyzyjny i szybki wykonać odpowiedni pomiar. Ponadto pozwalają na pomiary obiektów i elementów małych. Warto zaznaczyć, że są w stanie wykryć przedmioty o rozmiarach odpowiadających ludzkiemu włosowi. Jest to niesamowita, nowoczesna technologia, dzięki której są tak popularne w automatyce. Oprócz tego czujniki zachowują wysoką rozdzielczość i mają szeroki zakres pomiaru. Technologia laserowa ciągle się rozwija, w tym momencie pozwala wykonywać pomiary nawet obiektów błyszczących. Co ważne, na małej przestrzeni można prowadzić kilka pomiarów równocześnie. Jest to możliwe dlatego, że czujniki laserowe nie zakłócają się i mogą współdziałać wzajemnie.

Choć podstawową zasadą działania czujników laserowych jest pomiar odległości obiektów, to są one w przemyśle stosowane w dużo większym zakresie. Czujnik laserowy może bowiem zmierzyć grubość detalu lub jego ugięcie. Jak widać, czujniki znajdują szerokie zastosowanie we współczesnym świecie. Są idealnym narzędziem na przykład do kontrolowania jakości produktów.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Czujniki widełkowe.

Previous ArticleNext Article
est.pl forum.org anferrandis.com